Deze website en de woningzoeker zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Het (her)ontwikkelen van een bouwplan is echter een voortdurend proces, waarbij naarmate dit proces vordert steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt.

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat deze website en woningzoeker geen juridische werking hebben. Aan de (inhoudelijkheid van de) website en de woningzoeker kunnen geen rechten worden ontleend. De website en de woningzoeker vormen geen onderdeel van nader tussen koper en ontwikkelcombinatie Tuin van Noord B.V. overeen te komen contractstukken.

Wijzigingen in maatvoering, materiaalkeuze en de situatie van en rondom Tuin van Noord die tijdens de verdere ontwikkeling van het bouwplan noodzakelijk zijn of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan eisen en voorschriften van de overheid en/of nutsbedrijven en haar consequenties, worden nadrukkelijk voorbehouden.

De cijfers, tekeningen en impressies op deze website en woningzoeker zijn enkel bedoeld om een indruk te geven van het bouwplan en inrichting en zijn indicatief. Ze vormen geen onderdeel van de eventuele contractstukken die worden overeengekomen in het kader van het bouwplan en inrichting en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de ontwikkelcombinatie Tuin van Noord B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden.