Verkoop 31 appartementen Huis van Bewaring (fase 2) uitgesteld

Helaas wordt de start van de verkoop van de appartementen van het Huis van Bewaring uitgesteld. Dit betekent dat we niet eerder dan oktober starten met de verkoop. Aanleiding hiervoor is dat door de sterk aantrekkende markt in de afgelopen maanden niet voldoende bouwcapaciteit beschikbaar is bij de beoogde (onder)aannemers. 

Tuin van Noord wil met uiterste zorgvuldigheid het oorspronkelijke plan uitvoeren, conform de beloofde kwaliteit. Om deze reden gaan we bouwcapaciteit inkopen bij andere aannemers voor het realiseren van het Huis van Bewaring. We betreuren deze vertraging ten zeerste en hopen na de uitvraag in de markt, snel te kunnen starten met het in verkoop brengen en realiseren van fase 2 van dit prachtige project.

Aan de opzet van het plan, de kwaliteit en de indeling van de plattegronden verandert niets. De verkoopprijzen blijven gehandhaafd binnen de prijsrange zoals deze op de website staan.