Reactie informatiebijeenkomst openbare buurttuin gemeente Rotterdam

Op 24 juni 2019 vond er een informatiebijeenkomst openbare buurttuin plaats van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam heeft samen met Tuin van Noord alle vragen en opmerkingen geïnventariseerd en beoordeeld. De antwoorden vindt u in bijgaande pdf.